ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ IVF

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι μια διαδικασία κατά την οποία , έπειτα από πρόκληση ωορρηξίας πραγματοποιείται λήψη των ωαρίων , τα οποία γονιμοποιούνται εξωσωματικά σε επίπεδο εργαστηρίου και έπειτα τοποθετούνται στην μήτρα (εμβρυομεταφορά).

Σε ποιες γυναίκες αποτελεί λύση η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Κυρίως σε γυναίκες η οποίες παρουσιάζουν ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Ποιες εξετάσεις γίνονται πρίν τη εξωσωματική γονιμοποίηση ;

Κυρίως εξετάσεις ιολογικού , αναοσολογικού ελέγχου αλλά και πλήρης προγεννητικός έλεγχος.

Ποια είναι τα βήματα μιας σωστής εξωσωματικής γονιμοποίησης;

  1. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος , κολπικός υπέρηχος.

  2. Ανοσολογικός και εργαστηριακός , πλήρης προγεννητικός έλεγχος.

  3. Πρόκληση ωορρηξίας με διάφορους αντι οιστρογονικούς και υποφυσιακούς παράγοντες.

  4. Μετρήσεις οιστρογόνων κατά την πρόκληση ωορρηξίας.

  5. Ωολληψία καθορισμός αριθμού ωαρίων προς γονιμοποίηση.

  6. Εξωσωματική γονιμοποίηση σε εργαστήριο.

  7. Εμβρυομεταφορά.

  8. Χορήγηση παραγόντων για την εμφυτευση και αναπαραγωγή των εμβρυικών κυττάρων.

  • Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια επεμβατική διαδικασία που η επιτυχία της εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας αλλά και από χρωμοσωμικούς παράγοντες που παρουσιάζουν σε κυτταρικό επίπεδο.

  • Κοινός η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως.

1.οι ορμόνες που θα χρησιμοποιηθούν.

2. η αναταπόκριση των ωοθηκών στις ορμόνες

3. ο γυναικολόγος που θα πραγματοποιήσει ωολληψία και εμβρυομεταφορά.

4. το εργαστήριο που θα γίνει η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αλλά ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας είναι γενετικός δηλαδή το ότι τα ωάρια που θα ληφθούν δεν παρουσιάζουν κάποια χρωμοσωμική η γενετική βλάβη ώστε να εμφυτευθούν και να αναπαραγχθούν με επιτυχία.

elGreek