HPV DNA test

HPV DNA TEST – HPV mRNA TEST

Το HPVDNA TEST όπως και το HPVmRNA test είναι δύο ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε γυναίκες που παρουσιάζουν παθολογικά ευρήματα σε τεστ Παπ και πραγματοποιούνται μέσω της μεθόδου λήψης THIN PREP

Σε τι είναι χρήσιμο το HPV DNA TEST ;

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι μια εξέταση DNA που χρησιμοποιείται για να μας υποδείξει από ποιόν τύπο του ιού των κονδυλωμάτων έχει προσβληθεί ο τράχηλος της μήτρας. Έτσι ο θεράπων γυναικολόγος μπορεί να καταλάβει αν ο ιός των κονδυλωμάτων ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου , να εκτιμήσει την βαρύτητα των βλαβών και να πραγματοποιήσει την κατάλληλη θεραπεία.

Το HPV DNA test αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του γυναικολόγου που μπορεί έτσι να εφαρμόσει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για την ασθενή.

Τι είναι το HPV mRNA test σε τι χρησιμεύει;

Το HPV mRNA test είναι μια διαγνωστική εξέταση που μας επιτρέπει να δούμε αν ιός βρίσκεται σε αναπαραγωγική κατάσταση και αν συνυπάρχει κατάσταση φλεγμονής στον τράχηλο της μήτρας. Έτσι μπορούμε να κρίνουμε αν οι βλάβες βρίσκονται σε ένα στάσιμο στάδιο η αν είναι ενεργές.

Και οι δύο αυτές εξετάσεις γίνονται στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας μέσω του τεστ παπ και επιτρέπουν τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου ενάντια στον ιό των κονδυλωμάτων.

elGreek